Phleogena faginea

Phleogena faginea - Prachoveèník bukový
plodnièky 5-7mm na mrtvých kmenech bukù


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.