Omphalina

Omphalina - Kalichovka
drobný druh se sbíhajícími lupeny, žije v symbióze s řasou
Omphalina - Kalichovka
drobný druh se sbíhajícími lupeny, žije v symbióze s řasou


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.