Nolanea verna

Nolanea verna - Zvonovka jarní
prudce jedovatá houba, nìkdy zamìòovaná za výbornou jedlou špièku obecnou


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.