Kuehneola uredinis

Kuehneola uredinis
rzivost listù a výhonù ostružiníku, uredie na spodní stranì listu Rubus fruticosus
Kuehneola uredinis
rzivost listù a výhonù ostružiníku, uredia na výhonu Rubus fruticosus


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.