Fuligo septica

Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
aethalium, hojnì v lesích
Fuligo septica - Slizovka tříslová
syn. slizovka práškovitá
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
aethalium, hojnì v lesích


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.