Exidia glandulosa

Exidia glandulosa - Èernorosol bukový
syn. Exidia plana
Exidia glandulosa - Èernorosol bukový


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.