Collema

Collema - Huspeník
lišejník s homeomerickou stélkou, fotobiont sinice Nostoc


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.