Cladosporium

Alternaria, Cladosporium - Èerò
makroskopické příznaky èernì na jabloni zpùsobené Alternaria a Cladosporium sp.
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
konidie, spolu s konidiemi Cladosporium a Fusarium
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
pùvodci skvrnitostí na řepì (Beta vulgaris)
Cladosporium
dvoubunìèné konidie r. Cladosporium
Cladosporium
mycelium plísnì Cladosporium v trichomu kaktusu
Cladosporium fulvum
èerò na rajèatech
Cladosporium fulvum
Cladosporium fulvum
Cladosporium variabile f. sp. Spinaciae
skvrnitost listù špenátu, příznaky na listu Spinacia oleracea


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.