Cladonia

Cladonia - Dutohlávka
vzpřímená keříèkovitá podecia
Cladonia - Dutohlávka
dutohlávka a pukléřka
Cladonia digitata - Dutohlávka prstitá
lupenitá stélka dutohlávek vytváří podecia


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.