Ceratiomyxa fruticulosa

Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
spory
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
drobné keříèkovité plodnièky, hojnì na dřevì jehliènanù
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.