Botryotinia

Botryotinia allii
krèková hniloba cibule, mycelium na cibuli Allium cepa
Botryotinia convallariae
sklerocium na Convallaria sp.
Botryotinia convallariae
plíseò konvalinky
Botryotinia convoluta
sklerocia na kosatci (Iris sp.)
Botryotinia convoluta
plíseò na kosatci (Iris sp.)
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
konidiofor ana. Botrytis cinerea
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na plodu Grossularia uva-crispa
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Fragaria ananasa
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Rubus idaeus
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na bobulích Vitis vinifera
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na kvìtu Rosa sp.
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Fragaria ananasa
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Rubus idaeus
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
plíseò šedá na Begonia tuberhybrida
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
plíseò šedá na sluneènici
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
příznaky na rùži
Botryotinia paeoniae
šedá hniloba pivonìk, skvrny na listu Paeonia
Botryotinia squamosa
botryotiniová hniloba èesneku, sklerocia na cibuli Allium sativum
Botryotinia tulipae
sklerocia na stonku Tulia sp.
Botryotinia tulipae
plíseò tulipánù
Botryotinia tulipae


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.