Albugo candida

Albugo candida - Plíseò bìlostná
ložiska sporangií na Capsella bursa-pastoris
Albugo candida - Plíseò bìlostná
ložiska sporangií na listech Lunaria annua
Albugo candida - Plíseò bìlostná
ložiska sporangií na šešuli Lunaria annua.
Albugo candida - Plíseò bìlostná
řez pletivem se subepidermálnì vytvořenými sporami A. candida
Albugo candida - Plíseò bìlostná
makroskopické příznaky na kokošce pastuší tobolce


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.