Fotobiont

fotobiont = řasová (fykobiont) nebo sinicová (cyanobiont) složka lišejníku, která žije a fotosyntetizuje uvnitř houbové stélky a zajišťuje výživu organickými látkami

Fotobiont tvoří 5-10% celé biomasy lišejníku a je většinou soustředěn těsně pod povrchem lišejníku. Houbová vlákna oplétají buňky fotobionta a odčerpávají z nich asi 50% produktů fotosyntézy. Nejčastějšími fotobionty jsou zelené řasy, sinice a v ojedinělých případech různobrvky a chaluhy.

V lišejnících bylo identifikováno 25 rodů fotobiontů v počtu asi 100 druhů, z toho rod Trebouxia (volně žijící nebyl zjištěn) je zastoupen v 70% druhů lišejníků, velmi často se vyskytuje další zelené řasy r. Trentepohlia, Pleurococcus (vláknité) a sinice r. Nostoc, Gloecapsa, Chroococcus (mohou růst i volně). Jeden druh řasy nebo sinice může být fotobiontem mnoha (i systematicky nepříbuzných) lichenizovaných hub.


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.