Bazidiospory

bazidiospory - bývají nejrůznějších tvarů (hladké, hrbolkaté...), povrchové struktury nazýváme ornamentika.
Spora je přichycena k bazidii za stopečku (sterigma) v místě zvaném hilum, v místě klíčení se nachází klíční pór.

Pro určování jsou důležité některé chemické reakce, podle kterých se dělí na:

V plodnicích bývají často přítomny specializované buňky – cystidy, které jsou důležité pro určování hub. Rozlišujeme několik základních typů:

Speciálním útvarem v plodnicích některých druhů jsou tlustostěnné buňky, tzv. sety.


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.