Bazidie

bazidie = buňka stopkovýtrusých hub, v níž dochází ke karyogamii a následné či časově oddálené meiozi, na sterigmatech (stopečkách) se vytváří bazidiospory

Podle polohy vřeténka při meioze rozeznáváme dva typy:

holobazidie = nedělená, větš. stichická
fragmobazidie = přehrádkovaná, větš. chiastická


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.