Konfokální mikroskopie

Tento výukový materiál vznikl na Katedře botaniky PřF UP v Olomouci

za podpory projektu FRVŠ 333/2010 "Zavedení konfokální mikroskopie do výuky fytopatologie" (MŠMT ČR)

jako součást výukových materiálů KB PřF UP podpořených FRVŠ projekty.

Obsah

Autoři

Texty a fotografie: Michaela Sedlářová

Úprava stránek: Jiří Sedlář


Texty a obrazový materiál © 2010 M.Sedlářová. Úprava © 2010-2011 J.Sedlář.