Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Katedra Botaniky Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci

Katedra botaniky zajišťuje v rámci odborného studia biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyziky, ochrany a tvorby životního prostředí, a v učitelských kombinacích s biologií výuku širokého spektra botanických a obecně biologických předmětů. Katedra je garantem učitelského studia biologie, magisterského studia botaniky a doktorského (PhD.) studia botaniky.
Více  Více o katedře
Aktuality
4.5.2023
Fotografická atlas rostlin České republiky - pomožte dotáhnout knihu k vydání darem

Fotografický atlas rostlin České republiky

Cílem spolku Fotografující botanici je vydání u nás dosud chybějící knihy Fotografický atlas rostlin České republiky. Na vzniku knihy členové spolku spolupracují s předními českými botaniky z renomovaných botanických pracovišť a několika desítkami fotografů; všichni odborní pracovníci a mnozí z fotografů jsou zároveň členy České botanické společnosti, která je mediálním partnerem projektu. Kniha bude obsahovat fotografie asi 3100 taxonů cévnatých rostlin současné české květeny včetně fotografií důležitých určovacích znaků. Bude zahrnovat všechny původní druhy, běžně se vyskytující nepůvodní druhy a nejvýznamnější křížence, poddruhy a variety. Součástí knihy budou i velmi obtížně určitelné skupiny (např. kontryhely, ostružiníky a pampelišky). Vydání knihy je předběžně plánováno na rok 2027; spolek je nyní ve fázi shánění finanční podpory na její realizaci, a na její realizaci se velmi významně účastní i absolventi a učitelé naší fakulty.

Editory knihy jsou Alena Lepší (absolvenka botaniky na PřF UP), Dana Holubová, Karel Boublík a Petr Koutecký. Na knize spolupracují s garanty jednotlivých rostlinných skupin, jimiž jsou Martin Dančák (PřF UP), Michal Hroneš (PřF UP), Jindřich Chrtek, Bohumil Trávníček (PřF UP), Radim J. Vašut (PřF UP), Jiří Velebil a Jaroslav Zámečník. Dílčí problémy konzultujeme s dalšími významnými botaniky: Jiřím Danihelkou, Martinem Duchoslavem (PřF UP), Milanem Chytrým, Zdeňkem Kaplanem, Karlem Neprašem, Radomírem Řepkou a Milanem Štechem. Na výtvarném a technickém zpravování knihy se podílejí Jana Janáková, Václav Kahovec a Milena Matoušková.

Na knize pracujeme ve volném čase již od roku 2018. Navazujeme na úspěšný projekt Pladias (Databáze české flóry a vegetace,www.pladias.cz).  Dále spolupracujeme s více než 60 fotografy, kteří poskytují své fotografie do profesionálních botanických databází (brněnské Botanické fotogalerie, www.botanickafotogalerie.cz,a olomouckého Portálu české flóry, flora.upol.cz). Spolek navázal spolupráci s nakladatelstvím Karmášek (www.karmasek.cz),s nímž se podařilo vytvořit vzorové stránky. Ty najdete mj. na propagačních webových stránkách knihy (www.fotoatlas-rostlin.cz), kde jsou přehledně zobrazeny všechny aktuální informace. Aktuality můžete sledovat také na facebookových stránkách (www.facebook.com/Fotoatlasrostlin).

V současnosti jsou k dispozici fotografie k vytvoření konečných koláží více než poloviny taxonů, pro asi 270 taxonů však nejsou dosud fotografie žádné. 

Rádi bychom připravili knihu na závěrečné korektury na začátek roku 2027. Do té doby bude třeba pořídit fotografie všech druhů, zpracovat je do koláží, revidovat informace o vlastnostech a rozšíření rostlin atd.

Na tuto intenzivní více než tříletou práci všech spoluautorů a fotografů potřebujeme sehnat asi 5 miliónů Kč. Spolek se pokusí od veřejnosti vybrat desetinu této částky, tedy půl milionu korun. Nyní (do 26. 7. 2023) můžete finančně přispět na vznik knihy prostřednictvím veřejné sbírky: www.donio.cz/fotoatlas-rostlin-kniha-pojdme-to-dotahnout.

Pomůže jakákoliv částka dle vašich možností. Pokud bude kampaň úspěšná, věříme, že politici a sponzoři přestanou váhat a podpoří vznik knihy také.

Děkujeme vám!

Oznámení pro studenty
25.1.2023
SZZ bc. biologie - otázky

Soubor se zněním státnicových okruhů je ke stažení k dispozici zde.

Za komise SZZ bc. biologie M. Sedlářová

5.2.2019
Nabídka studentských diplomových popř. bakalářských prací

Izolace a charakterizace mutantní linie štírovníku (Lotus japonicus) pro polyfenol oxidázu.

Srovnávací mapování dormance semen hrachu (Pisum sp.), cizrny (Cicer sp.) a čočky (Lens sp.).

Genetické  aspekty domestikačního znaku pukavosti lusku u hrachu (Pisum).

Informace a kontakt: Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. Katedra botaniky, Univerzita Palackého v Olomouci, petr.smykal@upol.cz

 Více  Více o aktualitě
21.12.2016

V příloze najdete základní požadavky na bakalářské a diplomové práce, které se předkládají k obhajobě na Katedře botaniky. Jejich dodržování předejde případným problémům.

Za členy komisí SZZ M. Sedlářová

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2023
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt