Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Katedra Botaniky Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci

Katedra botaniky zajišťuje v rámci odborného studia biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyziky, ochrany a tvorby životního prostředí, a v učitelských kombinacích s biologií výuku širokého spektra botanických a obecně biologických předmětů. Katedra je garantem učitelského studia biologie, magisterského studia botaniky a doktorského (PhD.) studia botaniky.
Více  Více o katedře
Aktuality
5.12.2018
EUCARPIA Leafy Vegetables Conference 2019

Dovolujeme si vás informovat, že další konference

EUCARPIA Leafy Vegetables Conference 2019 (http://eucarpialeafy2019.upol.cz/)

 

se bude konat v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci), v době 24 – 28. června 2019. Základní informace jsou dostupné na www stránkách konference (viz výše).

Cílem EUCARPIA Leafy Vegetables Conference 2019 je umožnit všem, kteří pracují v oblasti listových zelenin, poskytnout současné informace o všech aspektech výzkumu, šlechtění, vývoje a produkce. Pokud potřebujete některé další informace nebo máte dotazy týkající se této konference, kontaktujte prof. Aleše Lebedu (ales.lebeda@upol.cz).

Oznámení pro studenty
5.2.2019
Nabídka studentstký diplomových popř. bakalářských prací

Isolace a charakterizace mutantní linie štírovníku (Lotus japonicus) pro polyfenol oxidázu.

 

S   Srovnávací mapování dormance semen hrachu (Pisum sp.), cizrny (Cicer sp.) a čočky (Lens sp.).

 

            Genetické  aspekty domestikačního znaku pukavosti lusku u hrachu (Pisum).

 

             Informace a kontakt: Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. Katedra botaniky, Univerzita Palackého v Olomouci, petr.smykal@upol.cz

Přibližně před deseti tisíci lety, proběhla jedna z nejvýznamnějších změn v lidských dějinách, přechod od lovu zvěře a sběru rostlin, k pěstování rostlin a chovu zvířat a vzniku zemědělství. Proces postupné přeměny z planých na kulturní formy (domestikace) byl u všech hlavních plodin dovršen přibližně před čtyřmi tisíci lety a proběhl na několika geografických místech. Tyto změny zahrnovaly například tyto znaky: zvýšení počtu semen, změny velikosti a tvaru semen, změny v architektuře rostlin apod., ale klíčovými byly eliminace dormance a vypadávání semen. Tato genetická modifikace planého druhu vyúsťující ve vytvoření nových forem pro potřeby člověka, vedla v mnoha případech k vysoké či úplné závislosti na člověku, především ztrátě přirozené schopnosti reprodukce. Práce spočívá v literární rešerši dostupných publikací, kombinující experimentální postupy a znalosti botaniky a molekulární genetiky.

18.12.2018
Nový studijní program!
Nový studijní program!

Nový studijní program Fytopatologie pro navazující magisterské studium. Začátek: zimní semestr 2019/2020.

10.4.2017
Zápis na SZZ - bakalářské studium učitelství biologie

Upozorňujeme studenty bakalářského oboru učitelství biologie na nutnost zapsat si na první termín obě části SZZ, tj. předměty SZZOB i SZZOZ, v jeden den!!!! Viz studijní řád. Za komisi M. Sedlářová

21.12.2016

V příloze najdete základní požadavky na bakalářské a diplomové práce, které se předkládají k obhajobě na Katedře botaniky. Jejich dodržování předejde případným problémům.

Za členy komisí SZZ M. Sedlářová

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2019
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt